Tekening voor Vinylsnijder

From ZB45 wiki

Instructie vinyl snijtekening

Maak je ontwerp in Inkscape (dit is een open source vector tekenprogramma) of Illustrator.

Deze ontwerpen kunnen tekeningen zijn of een tekst, in één kleur of in max. drie kleuren. De meest geschikte afmeting voor een T-shirt print is 20x20 cm.

Zorg dat de tekening een 'outline' is. Dit is een haarlijn rondom de vorm, in plaats van een vorm gevuld met één kleur. De kleur(en) in je ontwerp kies je uit de beschikbare kleuren vinyl in de Makerspace. Voor iedere kleur vinyl heb je een aparte snijtekening nodig.

Zorg dat er geen groepen van vormen of letters in het ontwerp staan en dat de tekening één pad is. Eén pad kan wel bestaan uit meerdere vormen. In Inkscape: degroepeer alle vormen door ctrl+A, ctrl+shift+G; breek alle paden door ctrl+A, ctrl+shift+k; maak één pad door ctrl+A, ctrl+K).

Zorg dat alle paden gesloten zijn. Gebruik daarvoor de Inkscape Extensie, bewerk paden, close curves.

Spiegel de tekening, als je een T-shirt ontwerp maakt.

De maximum afmeting voor Textiel Sticker Vinyl is de breedte van de rol, deze is 50 cm. Met een marge van 2 cm kan je ontwerp maximaal 46 cm x de lengte van de rol worden.

De maximum afmeting voor Vinyl Sticker folie (non-textiel) is de breedte van de rol, deze is 60 cm. Met een marge van 2 cm kan je ontwerp maximaal 56 cm x de lengte van de rol worden.

De vinylsnijder bij ZB45 Makerspace wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit Inkscape onder Linux. We hebben hier een computer waarop de extensie InkCut al is geïnstalleerd. Als je dit vanaf je eigen computer wil proberen, kijk dan voor instructies op deze link Vinyl cutter under Linux.

Instruction vinyl cut drawing

Make your designs in Inkscape (this is an open source vector program) or Illustrator.

These designs can be drawings or text, in one color, or max. three colors. The best size for T-shirt prints is max. 20x20 cm.

Make sure your design is an 'outline'. This is a thin line around a form, instead of a form filled with a color. The color(s) of your design you chose from the available colors vinyl at the Makerspace. You need a separate drawing for every vinyl color.

Make sure there are no groups of forms or characters in your design and that the design is one path. One path can exsist of several forms. (In Inkscape: ungroup all froms by ctrl+A, ctrl+shift+G; brake all paths by ctrl+A, ctrl+shift+K; make one path by ctrl+A, ctrl+K).

Make sure all the lines are closed. Use in Inkscape the extension, modify path, close curves.

If you make a T-shirt design, mirror your drawing.

The maximum size for Textile Sticker Vinyl is the width of the roll, which is 50 cm. With a margin of 2 cm, your design can be 46 cm by the length of the roll.

The maximum size for Vinyl Sticker foil (non textile) is the widths of the roll, which is 60 cm. Without a margin of 2 cm, your design can be 56 cm by the length of the roll.

The vinyl cutter in ZB45 Makerspace can be operated directly from Inkscape under Linux. We have a computer here to use with the extension InkCut installed. If you want to try it from your own computer then check this link Vinyl cutter under Linux.