ArduinoSensors

From ZB45 wiki

Arduino Main page

Let bij het aansluiten van sensors goed op wat de +5V en wat de GND is! Verkeerd om aansluiten betekent vaak dat de sensor kapot gaat

 • GPS Module
 • LED
 • RGB LED
 • NeoPixels
 • Pushbutton
 • LDR
 • Buzzer
 • Tilt Sensor
 • Joystick
 • RotaryEncodr
 • IR
 • TouchScreen
 • Opto Endstop
 • Hall Effect
 • 433 Mhz
 • GPS module
 • Humidity Sens
 • Humidity Fork
 • Barometer
 • Temperature
 • DS-18B20
 • Compass
 • Accelerometer
 • RFID reader
 • Ultrasonic Dist
 • Pir Motion
 • ESP8266 Wifi
 • Laser
 • Microphone
 • ProximitySens

Simular page: https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_37_sensors