ArduinoSimpleWalker

From ZB45 wiki

Hier wat info over de SimpleWalker

Oorspronkelijk ontwerp van de Ottantotto:

Ottantotto: http://wiki.edwindertien.nl/doku.php?id=boards:ottantotto:assembly

FlatpackWalker en arduino Sketch voorbeelden:

FlatpackWalker: http://wiki.edwindertien.nl/doku.php?id=a4designs:flatpackwalker

Pinout TTL conn: V+ Tx Rx GND Rst

TTL cable: http://searle.hostei.com/grant/Common/FTDI_Cable.gif

Onze nieuwe versie van de Simple Walker: Simple_Walker_II