Inkscape Extension - Export/Plot

From Digimaken wiki

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Vanuit het vector-tekenprogramma Inkscape kun je de vinylsnijder rechtstreeks aansturen. Onder Extensions en Export/Plot vind je die aansturing.


Kijk op deze link voor de juiste instellingen voor de vinylsnijder bij ZB45 Makerspace:

Instellingen Inkscape vinylsnijder Extension