Laptops

From ZB45 wiki

Lenovo T410 laptop installation (for workshops)

Backups

Install clonezilla on a USB stick

(iso dir on PET?). Run

cd /media/jaap/USBSTICK/utils/linux/
bash makeboot.sh /dev/sdb1

then you have a bootable USB stick.

Gebruik USB stick om CloneZilla te starten

 • Druk direct na het aanzetten van de laptop op de blauwe knop
 • Kies F12 om een boot-optie te kiezen.
 • Kies USB HDD Sandisk
 • Kies Clonezilla Live (eerste optie) in boot-menu
 • ... wachten
 • Kies achtereenvolgens:
Language: english
dont touch keymap
start clonezilla
device-image
ssh server
dhcp
server IP: 192.168.45.3
Port: 22
Account: root
Directory /home/partimag/t410

Windows 7

Installed software on Windows 7

 • Windows updates
 • Chrome browser (+ homepage zb45 + wiki + thingiverse login 3dprintclub@zb45.nl)
 • Acrobat Reader (PDF), let op: Geen McAffee installeren!
 • owncloud
 • CamBam
  • Unpack settings zip as C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8
  • install license
 • Cura
 • Arduino
 • mBlock (version from simplewalker.com)
 • Putty
 • Inkscape
  • set default.svg in C:\Program Files (x86)\Inkscape\Share\templates\default.svg
  • als nodig zet bewerken->voorkeuren in mm en sla op

TODO list voor Windows 7

Lies:

Inkscape: Aangepast template Inkscape, volgens handleiding

extensions:

 • In Inkscape GEEN boxmaker extentions en GEEN Eggbot
 • close curves toegevoegd door 2 bestanden inx en py toe te voegen aan extension map van Inkscpae. ( Inkscape Extensions Close curve link)


Cura:

 • vinkje uit bij Preferences, Send print information
 • Profile ZB45 0.2 layer - 0.1mm


Fusion 360:

 • Ingelogd op Audodesk website met tk1@zb45 en Fusion360 gedownload en geinstalleerd.
 • Sign out tk1@zb45 (Nina Maker)
 • Check of Z-as up aanstaat (anders onder Preference aan vinken)

Error meldingen:

 • Your graphics driver seems to be outdated, which could cause unstable behavior. Open Graphic Diagnostics from the Help menu ('?' button in the top right corner) for more information.
 • pin Fusion icon aan onderbalk
 • remove shortcut van Desktop

Ben daarna uitgelogd.

Algemeen:

 • staat er ook een add blocker in fire fox aan?


Cura

24 januari 2018

Instellingen na installatie:

 • CURA:

Profile ZB45 0.2 layer - 0.1mm

aangepast:

Material: default printtemp, initial printtemp, printtemp, printtemp initial layer: 210*

Build Plate Adhesion: skirt

Ubuntu 17.04

==> voor volgende keer: Inkscape Extension Export (voor vinylsnijder) installeer ook python-serial.

 • set screen lock off
 • install wallpaper
 • pas /etc/default/grub aan zodat Windows 7 eerst start (default=4)
 • install vim screen msttcorefonts inkscape gimp librecad freecad arduino vlc openscad screen vim nmap rsync meshlab mplayer git unetbootin putty openssh-server idle
 • kicad
 • Owncloud: Van owncloud website (+ user install, sync)
 • Cura: Van Ultimaker website (+ defaults for ZB45 printers)
 • Disable password for password/keyring manager: https://askubuntu.com/questions/495957/how-to-disable-the-unlock-your-keyring-popup

cambam

 • apt-get install mono-runtime libmono-system-windows-forms4.0-cil libmono-system-web4.0-cil libmono-system-design4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil
 • unpack cambam in /usr/local/
 • copy config files from personal + startup script

visicut

 • install java:
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer
 • apt-get install potrace
 • dpkg -i visicut..
 • rsync .visicut from personal

TODO list for Linux

 • Set network to ZB45
 • Lies: check Cura settings

Lies: vinkje uit bij Preferences, Send print information

Lies: aangepast template Inkscape, volgens handleiding extensions: close curves, eggbot, + templates eggbot

Verder: Open with ingesteld op standard Inkscape

Dus geen boxmakers geinstalleerd in inkscape:

en ook geen path to openscad:


Lies: staat er ook een add blocker in fire fox aan?

After Sync

http://clonezilla.org/fine-print-live-doc.php?path=clonezilla-live/doc/99_Misc/00_live-boot-parameters.doc

Na een CloneZilla sync moeten de volgende dingen nog ingesteld worden:

Linux

Naam v.d. computer aanpassen

/etc/hostname
/etc/hosts

Daarna: reboot, wifi opnieuw instellen, apt-get update/upgrade


Windows

Naam v.d. computer aanpassen

Windows Explorer -> Computer -> Systeemeigenschappen -> Instellingen voor naam etc wijzigen

 • Beschrijving aanpassen: ZB02 -> ...
 • Wijzigen (button): ZB02 -> ...

Naam aanpassen bij Windows 10

Configuratiescherm->Systeem en beveiliging -> Naam van deze computer weergeven -> Instellingen wijzigen

Machines

 • ZB01: 8GB Mem, 120GB SSD, Intel M560@2.67Ghz, 4GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB02: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB03: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB04: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module (shutdown problem)
 • ZB05: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520G2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB06: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB07: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB08: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB09: 6GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 2GB op Motherboard, 4GB module
 • ZB10: 8GB Mem, 120GB SSD, Intel M520@2.40Ghz, 4GB op Motherboard, 4GB module