Meshlab

From Digimaken wiki

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Meshlab

Om een groot stl bestand kleiner te maken. - How to simplify a mesh.

Meshlab kun je downloaden via Meshlab.net

Dit programma is handig te gebruiken om hele grote stl bestanden, vooral van 3D scans, te versimpelen en te verkleinen. Hier 2 links naar goede uitleg: Uitleg van Shapeways Video uitleg van versimpelen van een stl bestand