Nesting - indeling van snijtekening

From Digimaken wiki

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

In de onderstaande link vind je een overzicht van gratis en betaalde software voor het indelen van de lasersnij tekeningen. Met opmerkingen hoe goed deze programma's werken.

Ponoko - Nesting - Definitive guide nesting software for lasercut designs