Vinylsnijden

From Digimaken wiki

Revision as of 21:26, 9 September 2020 by Lies (talk | contribs) (Created page with "Met een vinylsnijder kun je sticker folies snijden. Een tekening voor deze machine moet een '''vector-tekening''' zijn. Deze kan gemaakt zijn in '''Illustrator''' of '''Inksca...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Met een vinylsnijder kun je sticker folies snijden. Een tekening voor deze machine moet een vector-tekening zijn. Deze kan gemaakt zijn in Illustrator of Inkscape.

De vormen die je wil uitsnijden, moeten in de tekening een haarlijn zijn. Dat is de lijn die het mesje van de machine volgt.

Er zijn verschillende soorten sticker folies. ZB45 Makerspace Amsterdam heeft zowel gewone stickerfolie, als textiel stickerfolie. Informeer voor gebruik welke kleuren er geschikbaar zijn, of kom tijdens een open inloop langs om ze te bekijken. Wij bestellen onze materialen altijd bij Signseen.

Het stickerfolie komt op rol. Gewone stickerfolie is 600mm breed. Textiel stickerfolie is 500mm breed.

Kijk voor de bruikbare afmetingen naar de instructie voor de Vinylsnij-tekening.

Wij sturen de vinylsnijder aan vanuit het (gratis) open source vector-tekenprogramma Inkscape. Hierin zit een Extension om via hpgl een plotter aan te sturen. Kijk voor de instellingen van deze Inkscape Extension naar de instructie Inscape Extension - Export/Plot.

tekening vinylsnijder Nocloud.JPG


You can cut sticker foils with a vinyl cutter. A drawing for this machine must be a vector drawing. This can be made in Illustrator or Inkscape.

The shapes you want to cut must be a hairline in the vector drawing. The blade of the machine will follow this line.

There are different types of sticker foils. ZB45 Makerspace Amsterdam has both ordinary sticker foil and textile sticker foil. Ask before use which colors are available, or visit us during an open lab to have a look. We always order our materials at Signseen.

The sticker foil comes on a roll. Ordinary sticker foil is 600mm wide. Textile sticker foil is 500mm wide.

For the exact dimensions you can use, look for the instructions for the Vinyl Cut drawing.

We operate the vinyl cutter from the (free) open source vector drawing program Inkscape. This contains an Extension to control a plotter via hpgl. For the settings of this Inkscape Extension, refer to the Inscape Extension - Export / Plot statement.