Trotec laser

From ZB45 wiki

Trotec sp100.JPG

Trotec Speedy 100 lasersnijder

De Trotec Speedy 100 heeft een werkblad-bereik van 600x300 mm (liggend). Onze machine is uitgerust met een 35 Watt CO2/RF laser.

De Trotec is zeer precies en snel.

Bekijk ook het verschil tussen de Trotec en de BRM lasersnijders bij ZB45 Makerspace Amsterdam om zo de juiste machine voor jouw werk te kiezen.

Speedy 100 03.jpg

The Trotec Speedy 100 has a worktop range of 600x300 mm (horizontal). Our machine is equipped with a 35 Watt CO2 / RF laser.

The Trotec is very precise and fast.

Check out the difference between the Trotec and the BRM laser cutters at ZB45 Makerspace Amsterdam to choose the right machine for your work.Uitleg Trotec Lasersnijden vanuit Illustrator

Illustrator tekening

Sla de tekening op als een RGB profiel ipv een CMYK profiel. File, Kleurmodus op RGB.

Lijnkleur RGB rood of RGB blauw is snijden/markeren. RGB zwarte vlakken is graveren.

Lijndikte 0,1mm.

Zet alle lasersnij of -graveer objecten in één art-board van max 600x300mm in één laag.


Instellen van de machine

Focus laser: Leg het materiaal op de honingraad tegen linker bovenhoek. Laat de laser auto-focussen door de meest rechtse ▲▼ tegelijk in te drukken. Fijn afstellen van de focus door de afstandhouder aan de laser te hangen en met de meest rechtse ▲▼ toetsen de afstandhouder tot precies op het materiaal te brengen.

Breng met de 4 pijltjes toetsen ◄▲▼► fr rode stip van de laser naar de plek boven het materiaal vanaf waar het snijden moet beginnen.

Laat de klep van de machine OPEN!

Zet de afzuiging AAN. (Schakelaar op de muur).


Snijden vanuit Illustrator

Bestand, Afdrukken, Mediaformaat:

- Richting: □ Automatisch roteren (UIT), Portrait

- Opties: - Plaatsing X=0, Y=0, □ Niet schalen

- Instellen: - zo kom je in de Trotec software.

Trotec software instellen: Preferences:

- materiaal en soort materiaal kiezen - Kopieer de afmetingen (breedte en hoogte) van het artboard of selectie (Info window CTRL F8) in de Trotec software (naar boven afgerond + 1mm!).

- OK - PRINT

Terug in Illustrator: Afdrukken


Trotec software instellen

Werkveld en Job list: met BACKSPACE zet je een opdracht in de JOB LIST. Met dubbel klik zet je een opdracht van de JOB LIST in het werkveld. Een bestand moet eerst in de JOB LIST staan voor het lasersnijden, anders verdwijnt het in de prullenbak.

Sleep de tekening met de linker bovenhoek in het paskruis (rode stip in de machine).

Check altijd je tekening met View, WYSIWYG. Rood/blauw is snijden, zwart is graveren.

Trotec software instellen: Settings, Material template settings, eventueel kun je het vermogen, de snelheid en de PPI aanpassen. Zwart is altijd ENGRAVE, rood en blauw altijd CUT. Door hier op te klikken kun je de kleuren uitschakelen op SKIP.

Opdracht opnieuw uitvoeren: Ctrl+A Ctrl+R, om de opdracht opnieuw te activeren


Blijf erbij zolang de machine aan 't werk is!Instruction Trotec Laser cutting from Illustrator

Illustrator drawing

Save drawing as an RGB profile, instead of a CMYK profile. File, Color Mode must RGB.

Line color RGB red or blue RGB for cutting or marking. RGB black areas for engraving.

Line width 0.1mm.

Put all objects to laser cut or engrave in one art-board of max. 600x300mm (horizontal) in one layer.


Setting the machine

Focus laser: Lay the material on the honeycomb to the upper left corner. Let the laser auto-focus by the most right ▲ ▼ buttons simultaneously. Fine focusing need to be done by hanging the distance holder from the lens and bring up the plate with the most right ▲ ▼ keys, till spacer fits exactly between lens and material.

Use the 4 arrow keys ◄ ▲ ▼ ► to position the red pointer to the spot from which the laser is to start.

Leave the cover of the machine OPEN! Put the exhaust ON. (Switch on the wall).


Cutting from Illustrator

File, Print, Media Format:

Direction: □ Auto Rotate (OFF), Portrait

Options: - Placement X = 0, Y = 0, □ Not scales

Setting (Instellen): - brings you into the Trotec software.

Trotec setup software: Preferences:

- Choose material and type of material

- Copy the size (width and hight) of the artboard or selection (Info window CTRL F8) into the Trotec software (rounded up + 1mm!).

- OK - PRINT

Back in Illustrator: Print


Trotec software settings

Workspace and Job list: with BACKSPACE you can put a file back in the JOB LIST. With double click you put a drawing from the JOB LIST into the workspace. A file should be in the JOB LIST first before lasercutting, otherwise it ends up in the recycle bin.

Drag the drawing with the left corner into the crosshair (corresponding to the red pointer).

Always check your drawing with View, WYSIWYG. Red/blue is cutting, black engraving.

Set Trotec software settings: Settings, Material template settings, if necessary, adjust the power, speed and PPI. Black is always ENGRAVE, red and blue always CUT. By clicking you can turn the colors SKIP.

Redo command: Ctrl+A Ctrl+R, for cutting/engraving the same file again.

Stay with the machine as long as it is at work !Uitleg Trotec Laser bedienen vanuit Inkscape

nieuwe [| Handleiding bediening Trotec]


Inkscape tekening

Lijnkleur RGB rood of RGB blauw is snijden/markeren. RGB zwarte vlakken is graveren. Lijndikte 0,1mm.

Zet alle lasersnij of -graveer objecten in één werkblad van max 600x300mm (horizontaal) in één laag


Instellen van de machine

Focus laser: Leg het materiaal op de honingraad tegen linker bovenhoek. Laat de laser auto-focussen door de meest rechtse ▲▼ tegelijk in te drukken.

Fijn afstellen van de focus door de afstandhouder aan de laser te hangen en met de meest rechtse ▲▼ toetsen de afstandhouder tot precies op het materiaal te brengen.

Breng met de 4 pijltjes toetsen ◄▲▼► fr rode stip van de laser naar de plek boven het materiaal vanaf waar het snijden moet beginnen.

Laat de klep van de machine OPEN! Zet de afzuiging AAN. (Schakelaar op de muur).


Snijden vanuit Inkscape

Bestand, Afdrukken.

Trotec laser staat als printer geselecteerd, ga naar Preferences om de Trotec printersettings in te stellen.

Preferences: - materiaal en soort materiaal kiezen

- Kopieer de afmetingen (breedte en hoogte) van het werkblad of selectie in de Trotec software (naar boven afgerond + 1mm!).

- OK - PRINT

Geef je opdracht een naam.


Trotec software instellen

Werkveld en Job list: met BACKSPACE zet je een opdracht in de JOB LIST. Met dubbel klik zet je een opdracht van de JOB LIST in het werkveld. Een bestand moet eerst in de JOB LIST staan voor het lasersnijden, anders verdwijnt het in de prullenbak.

Sleep de tekening met de linker bovenhoek in het paskruis (rode stip in de machine).

Check altijd je tekening met View, WYSIWYG. Rood/blauw is snijden, zwart is graveren.

Trotec software instellen: Settings, Material template settings, eventueel kun je het vermogen, de snelheid en de PPI aanpassen. Zwart is altijd ENGRAVE, rood en blauw altijd CUT. Door hier op te klikken kun je de kleuren uitschakelen op SKIP.

Opdracht opnieuw uitvoeren: Ctrl+A Ctrl+R, om de opdracht opnieuw te activeren

Blijf erbij zolang de machine aan 't werk is!Instruction Trotec Laser cutting from Inkscape

Inkscape drawing

Line color RGB red or blue RGB for cutting or marking. RGB black areas for engraving. Line width 0.1mm.

Put all objects to laser cut or engrave in one art-board of max. 600x300mm (horizontal) in one layer.


Setting the machine

Focus laser: Lay the material on the honeycomb to the upper left corner. Let the laser auto-focus by the most right ▲ ▼ buttons simultaneously. Fine focusing need to be done by hanging the distance holder from the lens and bring up the plate with the most right ▲ ▼ keys, till spacer fits exactly between lens and material.

Use the 4 arrow keys ◄ ▲ ▼ ► to position the red pointer to the spot from which the laser is to start.

Leave the cover of the machine OPEN! Put the exhaust ON. (Switch on the wall).


Cutting from Inkscape

File, Print.

Trotec laser is selected as a printer, go to Preferences to set the Trotec printer settings.

Preferences:

- Choose material and type of material

- Copy the dimensions (width and height) of the worksheet or selection into the Trotec software (rounded up + 1mm!).

- OK - PRINT

Give your laser cut job a name.


Trotec software settings

Workspace and Job list: with BACKSPACE you can put a file back in the JOB LIST. With double click you put a drawing from the JOB LIST into the workspace. A file should be in the JOB LIST first before lasercutting, otherwise it ends up in the recycle bin.

Drag the drawing with the left corner into the crosshair (corresponding to the red pointer).

Always check your drawing with View, WYSIWYG. Red/blue is cutting, black engraving.

Set Trotec software settings: Settings, Material template settings, if necessary, adjust the power, speed and PPI. Black is always ENGRAVE, red and blue always CUT. By clicking you can turn the colors SKIP.

Redo command: Ctrl+A Ctrl+R, for cutting/engraving the same file again.

Stay with the machine as long as it is at work !Trotec Materiaal instellingen

Op de website lasercut.nl vind je een duidelijk overzicht van materialen die geschikt zijn voor bewerking met een lasersnijder.

Lasercut.nl is opgezet door Liesbeth, één van de initiatiefnemers van ZB45 Makerspace.

Let op: breng altijd wat extra materiaal mee om testjes te maken voor de juiste instellingen voor dat materiaal en om de juiste instellingen voor het juiste effect te vinden.