InkscapeExtensions

From Digimaken wiki

Op de Inkscape wiki vind je een lijst van Inkscape Extentions. Er zitten al een aantal standard Uitbreidingen/Extensions in Inkscape, maar er zijn nog steeds mensen die een toepassing van Inkscape missen en hier zelf een Extension voor schrijven. Deze kun je extra installeren in Inkscape.

Waar plaats ik een Inkscape Extension/Uitbreiding op mijn computer:

Een Inkscape Extension installeren onder Windows: De gedownloade extesions komen meestal terecht in de downloads folder op jouw computer. De extension bevat een .inx bestand en op z'n minst één andere (meestal een .py bestand). Kopieer deze bestanden naar de Inkscape extension directory. Inkscape is zeer waarschijnlijk geïnstalleerd in C:\Program Files\Inkscape, dan vind je de extension directory in C:\Program Files\Inkscape\share\extensions. Sluit Inkscape af als je daarin werkte, en start opnieuw Inkscape op. Dan verschijnt de nieuwe Extension in de Extension/Uitbreidingen menu erbij.

Een Inkscape Extension installeren onder Mac: De gedownloade extesions komen meestal terecht in de downloads folder op jouw computer. De extension bevat een .inx bestand en op z'n minst één andere (meestal een .py bestand). Kopieer deze bestanden naar de Inkscape extension directory.

Je vind deze onder Applications, zoek Inkscape in de lijst en klik hierop met rechter muisknop (ctrl+klik), 'Show Package Contents', open Contents, open Resources, open Share, open Inkscape, open Extension folder. Ga terug naar de Downloads folder, unzip de gedownloade extension, en kopieer de .inx en de .py bestanden naar de Extensions folder. Sluit Inkscape af als je daarin werkte, en start opnieuw Inkscape op. Dan verschijnt de nieuwe Extension in de Extension/Uitbreidingen menu erbij.

Een Inkscape Extension installeren onder Ubuntu: De gedownloade extesions komen meestal terecht in de downloads folder op jouw computer. De extension bevat een .inx bestand en op z'n minst één andere (meestal een .py bestand). Kopieer deze bestanden naar de Inkscape extension directory.

Een Extention installeer je in Ubuntu als User. Je vind dan de Extention folder in de .config files. Ga naar Computer, home, zet onder View de 'Hidden files' aan, ga naar de specifieke user folder, open .config, open inkscape, open extensions. Ga terug naar de Downloads folder, unzip de gedownloade extension, en kopieer de .inx en de .py bestanden naar de Extensions folder. Sluit Inkscape af als je daarin werkte, en start opnieuw Inkscape op. Dan verschijnt de nieuwe Extension in de Extension/Uitbreidingen menu erbij.


Extensions in Inkscape 0.92

In de laatste versie (0.92) werken een aantal extensions niet meer, zoals de 'Tabbed Box Maker' en de 'T-slot Boxmaker'.

Ook Inkcut gebruiken we niet meer om de Vinylsnijder aan te sturen. Daarvoor in de plaats zit er een standard Extension in Inkscape voor plotters: onder Extension, Exporteren.

Export, Plot - voor Vinylsnijder

Inkscape heeft sinds versie 0.92 een extension 'Export' -> 'Plot'. Voor onze Calortrans 60 moeten de instellingen zijn:

Connection Settings:

  Serial port: /dev/ttyUSB0
  Serial baut rate: 38400
  Seral byte size: 8 bits
  Serial stop bits: 1 Bit
  Serial partity: None
  Serial flow control: Software (XON/XOFF)
  Command language: HPGL

Plotter setting:

  ResolutionX: 1016,0
  ResolutionY: 1016,0
  Pen number: 1
  Pen force: 0
  Pen speed: 0
  Rotation: 0
  De Mirror X, Mirror Y en Centerpoint NIET aanvinken

Plot Features:

  Overcut (mm): 0.10
  Tool (Knife) offset correction (mm): 0.25
  Curve flatness: 1.2
  Precut en Auto align mogen aangevinkt staan

Als je een error melding krijgt over het ontbreken van 'serial py' dan moet je dat misschien installeren:

sudo apt-get install python-serial

Het kan ook zijn dat jouw user geen toegang heeft tot de serial port (Ubuntu):

sudo adduser <user> dialout
# herstart Inkscape

In de nieuwste versies van Ubuntu is Inkscape geinstalleerd via snap en kan het daardoor niet zomaar meer bij de serial port. Dit los je op met:

sudo snap connect inkscape:raw-usb

Commandline test voor HPGL

Als plotten vanuit Inkscape niet lukt is het handig om eerst zeker te weten dat de verbinding met de plotter wel werkt. Ervan uitgaande dat de plotter aan /dev/ttyUSB0 hangt test dat met:

stty -F /dev/ttyUSB0 38400 cs8 -cstopb -parenb
cat test.hpgl > /dev/ttyUSB0

Deze regels zou je uit moeten kunnen voeren als gewone user, root-access is niet nodig.

Simpele test.hpgl test-file (beweegt wel maar snijdt niet):

IN;
IP;
SP1;
PU0,0;
PU100,0;
PU0,100;

Visicut

http://hci.rwth-aachen.de/visicut_inkscape_plugin


Eggbot

Instaleren extensie voor de Eggbot https://github.com/evil-mad/EggBot/releases

Nog wat uitleg over de Eggbot in Inkscape http://wiki.zb45.nl/index.php?title=EggBot#Egg-bot_de_Luxe


Close Curves - alleen onder Linux

This extention closes paths in a selection. Many fonts have 'open ends' where the nodes are not connected. When cutting fonts with a vinyl cutter, the knife will start and stop at these points and many times will leave a small piece uncut.

When using this extention on the paths of your text these nodes will fall together and 'close' the path. Then the knife of the cutter will cut fluently.

You can find the extention here.

Installation is just a matter of copying this extension to your ~/.config/inkscape/extensions folder. Extension appears at Extension->Modify path.

Close curves voor nieuwere Inkscape Versies

Bij nieuwere Inkscape versies werkt de bovenstaande close curves niet meer omdat het Python script verouderd is. Een aangepaste versie vind je hier.

Paths to OpenScad

Hiermee kun je 2D ontwerpen openen in het 3D tekenprogramma OpenSCAD. Download de extentie 'paths2openscad', extract de zip. Plaats dan bestanden uit de folder in de .config/inkscape/extentions map. Deze vind je onder linux door in 'HOME', 'enter location', .config/inkscape/extentions in te typen.

Onder Windows plaats je de de map rechtstreeks in de 'Inkscape extension directory. Bijvoorbeeld als Inkscape is geinstalleerd in C:/Program Files/Inkscape, dan wordt de extension map C:/Program Files/Inkscape/share/extensions.

Zet de bestanden los in de folder Extensions.

Open dan opnieuw Inkscape en de extentie verschijnt onder 'Extensions, Generate from path, Paths to openscad.


Boxmaker websites

Als een alternatief voor de Boxmaker-extensions uit de vorige Inkscape versie kun je goed gebruik maken van een aantal websites applicaties.


Er zijn steeds meer websites waar je (vooral) doosjes kan maken met tandbindingen, waarbij je meerdere maten van zo'n doosje als parameters invult: o.a. de afmetingen, materiaaldikte en het snijverlies. Zo'n website exporteert dan vaak een svg-bestand.


Voorbeelden van Boxmakers:

 • Boxdesigner Het bestand is te exporteren als pdf of dxf. Geeft veel losse lijnstukjes, in heel dunne lijnen.
 • Makercase Letop, de zijkanten van de verschillende vlakken liggen tegenelkaar aan, waar door er lijnen overelkaar heen liggen, en dus 2x gesneden worden. Schuif daarom de onderdelen een stukje uit elkaar. Deze website geeft svg bestanden. LET OP: van Inkscape naar DXF en die openen in een ander programma of naar de lasersturen, geeft een schalingsverschil!
 • 3D Boxmaker Deze Boxmaker kan exporteren als dxf, maar ook als stl voor 3D printen. LET OP: de maten van de box zijn de BUITEN MATEN, de materiaal dikte valt binnen de maten die je op geeft.
 • Templatemaker Hiermee kun je heel veel vormen kartonnen vouw-doosjes maken en exporteer je als pdf met vectoren. De doorgetrokken lijnen bestaan uit heel veel losse lijn stukjes. LET OP: de stippellijnen hebben een definitie van stippellijn, deze hebben alleen maar een vectorpunt aan het begin en eind aan de lijn. Daartussen lijkt het een stippellijn, maar de lasersnijder ziet alleen maar het begin en eind van deze lijn en zal hem dan ook geheel doorsnijden. Gebruik onder Linux de extension 'Convert to dashes' om hiervan een stippellijn met vectoren van te maken. In plaats van een stippellijn kun je ook een doorgetrokken lijn in een andere kleur tekenen, die je met minder vermogen uitsnijdt, zodat er een rillijn ontstaat in je karton.